Přeskočit na obsah

Hubení štěnic přenechte odborníkům z deratizačních společností

Štěnice je tvor, který neslouží k mazlení jako pes, naopak. Je to velmi nevítaný host který se stále častěji uhnízďuje v českých domácnostech, restauracích, hotelech, zdravotnických zařízeních, zkrátka všude. Tento obrovský nárůst výskytu štěnic má za následek hned několik faktorů. Tento “trend” začal být zjevný přibližně v roce 2003. O pět let později se již problematika štěnic začala stávat znovuobnoveným tématem.

Štěnice jsou 5 mm velký nelétavý hmyz. Je nepříjemným obyvatelem především ložnic a míst, kde člověk přespává. Živí se krví člověka a kvůli tomu způsobuje svědivé puchýřky na kůži lidí. U citlivějších jedinců a dětí může po pokousání štěnicemi hrozit i alergická reakce a jiné zdravotní komplikace. Zjistit přítomnost štěnic a najít jejich úkryt je poměrně obtížné. Štěnice pro svou světloplachost  vylézají ze svých úkrytů především v noci. Odhalit je můžeme například prostřednictvím tmavých skvrnek od trusu, které zanechávají na zdech nebo na ložním prádle. Do českých domácností se dostávají mimo jiné i díky zvýšené migraci obyvatelstva. Chcete-li se štěnic zbavit skutečně natrvalo, doporučujeme vám místo domácího hubení štěnic využít služeb odborníků na dezinsekcici. Naši odborníci Vám kromě samotné likvidace škůdců navíc poradí, jak se chovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření štěnic a k jejich opětovnému výskytu a diskrétně vám zodpovíme otázky související s touto problematikou.